Videresend til en ven

Ny eksotisk fisk truer de indre farvande

Den sortmundede kutling, Neogobius melanostomus, breder sig med bekymrende hast i de indre farvande, og den opfylder efter alt at dømme kriterierne for at kunne kaldes invasiv.