21. september 2020

Udbud af krabbeanlæg

Udbud vedrørende pilot-anlæg til opbevaring af krabber

Udbuddet er en del af et større projekt om opbevaring og forsendelse af levende taskekrabber.

 

Beskrivelse af det ønskede indkøb

Der skal indkøbes et recirkuleret pilotanlæg til opbevaring af skaldyr, herunder krabber. Anlægget skal rumme flere forskellige sektioner, således at der kan laves forsøg med opbevaring af krabber i forskellige tætheder. Der skal samlet kunne opbevares minimum 1 ton krabber af gangen.

Efter opførelse af anlæg skal leverandøren gennemføre test af anlægget med krabber med henblik på at optimere opbevaring og måle NH3 i vandet.

Til sidst udarbejdes en rapport over erfaringerne, som skal sendes til Københavns Universitet og indgå i den samlede afrapportering af projektet.

 

Minimumskrav:

  • Det leverede anlæg skal kunne rumme mindst 1 ton levende krabber.
  • Anlægget skal som minimum være delvist recirkuleret.
  • Anlægget skal fungere med saltvand.
  • Der skal foretages minimum 9 målinger af NH3 i minimum tre forskellige tætheder af krabber (måling i triplikat).
  • Der skal laves en afrapportering i word på minimum 5 sider med beskrivelse af de opnåede resultater og erfaringer.
  • Budsum skal være minimum 240.000 kr. for overtagelse af scrapværdi.

 

Økonomi:

Der er en samlet budgetramme på minimum 400.000 kr., hvoraf Københavns Universitet bidrager med 160.000 kr.

Københavns Universitet køber ydelsen for 400.000 og opkræver derefter minimum 240.000 i scrapværdi. Anlægget er i virksomhedens ejerskab, når scrapværdien er betalt.

 

Udvælgelseskriterier:

Der vælges det økonomisk mest fordelagtige tilbud, der lever op til minimumskrav. Der bydes på scrapværdien, dog er minimumsbud 240.000 kr. af hensyn til regler for afskrivning.

 

 

Kontakt:

Tilbud sendes til Peter Rask Møller på mail: pdrmoller@snm.ku.dk

Deadline for indsendelse af tilbud: tirsdag d. 6. oktober 2020 kl. 12:00