Danske saltvandsfisk – Københavns Universitet

Fiskeatlas > Danske saltvandsfisk

Danske saltvandsfisk 

Den foreliggende viden om vore saltvandsfisks forekomst og udbredelse er mangelfuld - dette gælder i særlig grad for det flertal af arterne som ikke er genstand for et kommercielt fiskeri. Oplysningerne i de talrige opslagsværker om fisk og fiskeri er ofte af anekdotisk karakter og/eller beroende på forældede oplysninger. Der er således et stort behov for at få denne viden opdateret og kvalificeret.

 

De danske farvande omfatter et stort antal levesteder, lige fra de dybhavs-lignende dele af Skagerrak til den næsten ferske indre Østersø. Den danske saltvands-fiskefauna er tilpasset denne store variation og består derfor af mange arter (omkring 220).

Da mange af vore ferskvandsfisk trives i brakvand, er det ikke sjældent at støde på ferskvandsfisk i havet. Samlet set er der registreret 252 fiskearter i Danmark. De er fordelt på: 1 slimål, 3 lampretter, 1 havmus, 17 hajer, 14 rokker og 216 benfisk. En liste over de 246 danske fiskearter fanget før 2004 (Carl et al. 2004) kan downloades her...

Til listen skal føjes følgende arter som er kommet til siden 2004: Sortmundet kutling - Neogobius melanostomus, Sterlet - Acipenser ruthenus, Sibirisk stør - Acipenser baerii, Diamantstør - Acipenser gueldenstaedtii, Vestatlantisk stør - Acipenser oxyrhynchus og Solaborre - Lepomis gibbosus. Ca. halvdelen af de danske saltvandsfisk er gæster, der ikke yngler i vore farvande. Mange af de "nye" fiskearter er kommet hertil med menneskets hjælp. Det gælder alle de seks ovennævnte, som stammer fra dambrug og havedamme, og for sortmundet kutlings vedkommende fra skibes ballastvand. Du kan downloade en artikel fra "Dyr i natur og museum 2008/1" om de ikke-hjemmehørende fiskearter her...

Den danske fiskefauna rummer knap 1 % af verdens kendte fisk, men nye fisk kommer altså stadig til. Siden 1981 er der tilføjet 37 arter. De arter, som kommer hertil naturligt kommer ofte vestfra - fra Atlanterhavet. Der spekuleres i disse klimatider meget over, om de nye fiskearter kan tilskrives øgede temperaturer i vore farvande.

Det er et af de spørgsmål Fiskeatlasset vil forsøge at besvare.