Danske saltvandsfisk 

Den tilgængelige viden om vore saltvandsfisks forekomst og udbredelse har længe været mangelfuld, og det gælder i særlig grad for det flertal af arter, som ikke er genstand for et kommercielt fiskeri. Oplysningerne i de talrige opslagsværker om fisk og fiskeri er ofte af anekdotisk karakter og/eller beroende på forældede oplysninger. Der er således et stort behov for at få denne viden opdateret og kvalificeret. Det er dette, Fiskeatlasset har arbejdet på siden 2009, og fra 15. december 2019 kan alle se artsteksterne fra det kommende bogværk "Atlas over danske saltvandsfisk" (se menupunktet "Artstekster" ude til venstre). Da teksterne opdateres efter behov, modtager vi meget gerne oplysninger om fejl og kommentarer.

De danske farvande omfatter et stort antal levesteder, lige fra de dybhavs-lignende dele af Skagerrak til den næsten ferske indre Østersø. Den danske saltvandsfiskefauna er tilpasset denne store variation og består derfor af mange arter (ca. 200 saltvandsfisk og hertil en række ferskvandsfisk). I forbindelse med Fiskeatlassets kortlægning har det vist sig, at en del arter, som man tidligere har regnet som danske, ikke var kendt herfra alligevel. Det gælder fx arter som toplettet dobbeltsuger, hammerhaj, fyllas rokke og uplettet nøgentobis. Til gengæld er adskillige nye arter føjet til listen over danske fisk i løbet af den periode, Fiskeatlasset har eksisteret, og i de fleste tilfælde er det Fiskeatlasset, der har stået bag oplysningerne om de nye arter. Det gælder fx arter som storplettet rokke, småplettet rokke, sortmundet kutling, sølvlaks og sort havtaske. Fiskeatlasset vil fortsætte kortlægningen fremover, så kendskabet til fiskenes udbredelse hele tiden er up-to-date. Vi modtager derfor gerne henvendelser om alle fund/fangster af fisk, som kunne tænkes at have interesse for forskere og/eller den brede befolkning.