Atlas over danske ferskvandsfisk 

Kortlægningen af ferskvandsfiskenes udbredelse begyndte i 2006, og fangster af ferskvandsfisk registreres fortsat i Atlasdatabasen, så den hele tiden er up-to-date. I 2012 udkom bogen "Atlas over danske ferskvandsfisk", der er et stort værk på 700 sider med oplysninger om systematik, kendetegn, biologi, forvaltning og udnyttelse.

I forbindelse med arbejdet med "Atlas over danske saltvandsfisk" har der primært været fokus på at kortlægge fisk (også ferskvandsfisk) i havet. Fiskeatlassets intension er dog at gøre kortlægningen af både fersk- og saltvandsfisk permanent, så vi modtager meget gerne stadig rapporter om fangster af fisk i ferskvand - både de almindelige og de sjældne arter.

Atlas over danske ferskvandsfisk som udkom i marts 2012