Ferskvandsfisk – Københavns Universitet

Fiskeatlas > Ferskvandsfisk

Atlas over danske ferskvandsfisk 

I forbindelse med Atlas over danske saltvandsfisk kortlægges alle ferskvandsfisk, der fanges i saltvand og brakvand. Fangster af ferskvandsfisk i ferskvand vil dog fortsat blive registreret i databasen, så den hele tiden er up-to-date, og Fiskeatlasset har planer om at gøre kortlægningen af både fersk- og saltvandsfisk permanent. Kortlægningen af ferskvandsfiskene i ferskvand vil dog i den kommende periode ske med lidt nedsat intensitet, specielt fordi Fiskeatlassets eget feltarbejde nu altovervejende foregår i havet. Atlasset er dog stadig meget interesseret i at modtage rapporter om fangster af fisk i ferskvand - både de almindelige og de sjældne arter.

Forskerne, der står bag Atlas over danske ferskvandsfisk, har siden udgangen af 2008 arbejdet på en omfattende bog om ferskvandsfiskenes systematik, udbredelse, biologi m.m. Bogen, der er et stort værk på 700 sider, udkom marts 2012.

Atlas over danske ferskvandsfisk som udkom i marts 2012