Om "Atlas over danske saltvandsfisk"

Udbredelsen af de danske saltvandsfisk skal kortlægges i perioden 2009-2019. Alle kan deltage, og både nye og gamle oplysninger har interesse. Projektet gennemføres som et samarbejde mellem Zoologisk Museum, DTU Aqua og Krog Consult. Sekretariatet er placeret på Zoologisk Museum i København. Projektet er finansieret af Aage V. Jensens Fonde.

Formålet med atlasprojektet er at skabe et detaljeret kendskab til udbredelsen af de danske saltvandsfisk. Meget tyder på, at klimaet bliver varmere i fremtiden, og for at kunne vurdere eventuelle ændringer i vore fiskebestande er det vigtigt at have en solid viden om tilstanden i disse år. Kortlægningen vil desuden være et vigtigt redskab til at holde øje med status for de introducerede og potentielt invasive arter.

Kortlægningen omfatter alle fiskearter, der fanges inden for det danske søterritorium (se kortet) - både de helt almindelige som sild og torsk, de sjældne gæster som fx sværdfisk samt de ferskvandsfisk, der ofte trækker ud i havet fra åer og søer.

Danmarks søterritorium med angivelse af 10 x 10 km UTM-kvadrater

Danmarks søterritorium med angivelse af 10 x 10 km UTM-kvadrater

 

I forbindelse med projektet vil der blive indsamlet en mængde fisk til forskellige undersøgelser. Mange af disse vil blive konserveret og gemt i Zoologisk Museums videnskabelige fiskesamling, hvor de sammen med den tilknyttede vævsbank vil stå til rådighed til forskere fra hele verden i de næste hundredvis af år.

Projektet munder ud i en omfattende bog om vore saltvandsfisk i stil med den, der er på vej om ferskvandsfiskene. Bogen forventes udgivet i 2021.