Links til relevante hjemmesider:

Statens Naturhistoriske Museum

Zoologisk Museum

DTU Aqua

Krog Consult

Aage V. Jensens Fonde