Coronavirus Information på dansk / Information in English

Fiskeatlas – Københavns Universitet

fiskeatlasFiskeatlasFiskeatlasFiskeatlasFiskeatlasFiskeatlasFiskeatlasFiskeatlasFiskeatlasFiskeatlas

Fiskeatlasset påbegyndte tilbage i 2006 den nationale kortlægning af de danske fisk. Fra 2006-2009 var fokus på ferskvandsfiskene, og siden 2009 har kortlægningen af saltvandsfiskene haft første prioritet. Der indsamles fortsat data om fiskeforekomster i alle vore vande – både saltvand og ferskvand. Vi har brug for din hjælp! Projektet er finansieret af Aage V. Jensens Fonde.