12. maj 2009

Sortmundet kutling fra Bornholm

I starten af maj 2009 fik Kim Kofoed fra Fiskeri-inspektoratet i Rønne indleveret det andet danskfangede eksemplar af arten sortmundet kutling, Neogobius melanostomus. Fisken var fanget i garn ud for Bornholm. Den sortmundede kutling hører ikke naturligt hjemme i danske farvande, men siden 1990'erne har den spredt sig fra sit oprindelige område i Sortehavet til Østersøen og andre brakvandsområder. Særligt i Gdańsk-bugten er den blevet talrig, og det frygtes, at den kan ende med at blive en konkurrent til torsken og ændre den økologiske balance i Østersøen. Andre forskere peger på, at den kan blive et vigtigt fødeemne for rovfisk som torsk og aborre. Det er kun anden gang, at arten er fanget i de danske dele af Østersøen. Det bliver interessant at se, om den vil sprede sig til resten af landet. Det er faktisk meget sandsynligt, at den allerede er her. Den sortmundede kutling ligner sortkutlingen, der er meget almindelig herhjemme, men kan kendes på den mørke plet bagerst i forreste rygfinne, samt på den store størrelse (max. 25 cm). Sortkutlingen har en sort plet forrest i forreste rygfinne, og bliver max 18 cm. Desuden har den sortmundede kutling 15-17 finnestråler i bagerste rygfinne, hvor sortkutlingen har 13-14.

Sortmundet kutling. Foto Henrik Carl

Sortmundet kutling. Foto Henrik Carl