10. juli 2009

Flere vestatlantiske stører fra Østersøen

Den 4. maj 2009 fangede fisker Svend Hansen en vestatlantisk stør - Acipenser oxyrinchus ca. ¾ sømil ud for Hasle på Bornholm. Fisken vejede 4,4 kg og målte 104 cm. Støren bar et mærke i rygfinnen, der fortæller at den er udsat af tyske og polske biologer i 2009 ved Rügen. I et forsøg på at genskabe størbestanden i Østersøen har de nu udsat over 30.000 stk. Den naturlige bestand uddøde desværre i 1996 efter flere hundrede års overfiskeri og ødelæggelse af gydepladserne i floderne. Støren fra Hasle blev desværre aflivet og kan nu ses i Zoologisk Museums forhal. Siden er der fanget tre stører fra samme udsætning i danske dele af Østersøen: i Balkabugten mellem Nexø og Snogebæk, ud for Møns Klint og ud for Bagenkop Havn på Langeland. Disse fisk blev heldigvis alle genudsat, så de forhåbenlig kan vokse sig store og kønsmodne - og dermed bidrage til at bestanden vokser sig stor.

Tyske biologer har vha. DNA-analyser af gamle museums-eksemplarer for nyligt fundet ud af, at den oprindelige stør i Østersøen tilhørte arten vestatlantisk stør, Acipenser oxyrinchus. Det er derfor denne art, man er begyndt at genetablere med moderfisk fra Canada. De sidste "ægte" europæiske stør, A. sturio lever i Gironde-floden i Frankrig, hvor man også er i gang med at ophjælpe bestanden. Det er derfor meget vigtigt, at alle der måtte fange en stør genudsætter den - helst efter at have taget et foto, som sendes til Zoologisk Museum. Man kan læse mere om genetableringen af de europæiske stør på http://www.comite-peches.fr/ og du kan rekvirere en folder eller plakat om kampagnen ved henvendelse til pdrmoller@snm.ku.dk

Vestatlantisk stør. Foto Henrik Carl

Vestatlantisk stør. Foto Henrik Carl