25. august 2009

Flyvefisk i Danmark

Den 9. august 2009 blev der i to omgange observeret flyvefisk i danske farvande. Det er tale om en ganske sensationel observation, som da også kom i TV-avisen. Fra Sverigesfærgen så Lone Jensen først på dagen 8-10 flyvefisk på ca. 40 cm. lige ud for Kronborg i Øresund. Senere samme dag så leder af Øresundsakvariet ved Københavns Universitet - Jens Peder Jeppesen - en enkelt flyvefisk samme sted. Siden er de observeret i Køge Bugt lige syd for Amagers sydspids af Ivan Pedersen d. 21 august over ca. 10 meter vand. Fiskene var i luften i ca. 10 sekunder. Vi opfordrer naturligvis alle der færdes på havet til at holde øje med dem og meget gerne dokumentere eventuelle observationer med fotos eller video.

Der kendes kun til to tidligere dokumenterede fangster af flyvefisk i danske farvande. Et eksemplar af arten almindelig flyvefisk Cheilopogon heterurus (Rafinesque, 1810) blev den 25. september 1955 fanget i Æbeltoft Vig i Jylland. Det 36 cm store eksemplar blev fanget i et bundgarn på 12 meters dybde og det befinder sig nu i Zoologisk Museums videnskabelige fiskesamling. Et andet eksemplar på ca. 40 cm blev fanget i Kalø Vig i september 1959, ligeledes i bundgarn. Ifølge Fiskeritidende fra oktober 1959 blev der det år taget en del flyvefisk i danske farvande i sommeren 1959. Siden er der ingen beretninger om flyvefisk i danske farvande, og der skulle altså gå 60 år før de atter blev set i Danmark. Hvis du er fisker og har fanget flyvefisk i sidste halvdel af 1900-tallet er fiskeatlasset meget interesseret i at høre nærmere.

Mange forskellige fiskearter kan finde på at springe fri af vandet, men ingen kan tilbagelægge så lange distancer som flyvefiskene. Der findes ca. 50 arter af flyvefisk, primært i tropiske og subtropiske have og man deler dem typisk i to grupper: de 2-vingede arter, der flyver eller rettere svæver med brystfinnerne, og de 4-vingede arter der, svæver på både bryst- og bugfinner.

Her ses en flyvefisk fra Æbeltoft Vig 1955

Flyvefisk fra Æbeltoft Vig 1955. Foto Henrik Carl