25. august 2009

Feltarbejde i Øresund

Den 17.-19. august har fiskeatlasset sammen med 14 studerende deltaget i kurset Marin Faunistik, som er en del af biologistudiet ved Marinbiologisk Laboratorium/Øresundsakvariet, Københavns Universitet. Fra universitets eget forskningsskib Ophelia blev der fisket på dybt vand nord for Ven, og fra land blev der snorklet, trukket vod og sat ruser/fælder i Kronborgbugten og ved Snekkersten. I alt fangedes 36 fiskearter (alm. tangnål, brisling, femtrådet havkvabbe, fjæsing, glaskutling, grå knurhane, havkarusse, havtobis, hornfisk, hvilling, håising, ising, kuller, kysttobis, langtornet ulk, lille tangnål, pighvarre, plettet tobiskonge, rødspætte, rødtunge, sandkutling, savgylte, sild, skrubbe, slethvarre, sortkutling, stor tangnål, tangsnarre, tangspræl, toplettet kutling, torsk, trepigget hundestejle, tunge, tungehvarre, ørred, ål og ålekvabbe). Især glaskutling, tungehvarre og femtrådet havkvabbe var positive overraskelser. Flest arter (13) blev observeret under natsnorkling, mens bundtrawling (10) oversigtsgarn (8) og vod (8) også var effektive i kortlægningen. Også brug af rejehov gav gode fangster (5 arter), bl.a. små tunger og slethvarrer.

Her ses en glaskutling fanget på Lolland i 2007.

Glaskutling, Aphia minuta Foto Henrik Carl

Glaskutling, Aphia minuta. Under kurset blev der fanget 4 eksemplarer ved Snekkersten. Fisken på billedet er fra Lolland og blev fanget i 2007. Glaskutlingen er så gennemsigtig, at man kan se svømmeblæren og tarmen inde i fisken. Den kendes fra en anden gennemsigtig kutling - krystalkutlingen - på de fem stråler i forreste rygfinne. Krystalkutlingen har kun 2. Glaskutlingen er let at fange i håndnet, da den tilsyneladende tror, at den er usynlig.

Femtrådet havkvabbe, Ciliata mustela

Femtrådet havkvabbe, Ciliata mustela Foto Marcus Krag

Femtrådet havkvabbe, Ciliata mustela, fra Kronborgpynten fanget i åleruse. Den tilhører torskefiskene og kendes på de i alt fem skægtråde omkring munden. Den fanges relativt sjældent og er ikke så almindelig som fx den firtrådede havkvabbe, Enchelyopus cimbrius. Fiskeatlasset hører meget gerne fra fritidsfiskere som fanger havkvabber. Det er en god ide at gemme dem i fryseren, da de kan være svære at artsbestemme. En medarbejder fra fiskeatlasset kan senere hente fisken og sørge for, at den bliver korrekt artsbestemt.

Her ses de 5 skægtråde omkring munden.

Femtrådet havkvabbe Foto Marcus Krag

Her ses mængden af registrerede arter per redskab/metode