30. september 2009

Feltarbejde i Røsnæs

Den 28-29. september har Peter Rask Møller og Marcus Krag fra fiskeatlasset sammen med 20 medarbejdere på DTU Aquas afdelinger for skaldyr og kystøkologi deltaget i en workshop om artskendskab i kystzonen.

Det foregik i perfekte omgivelser på Naturskolen på Røsnæs, men desværre var vinden kraftig fra vest, så fiskeriet var ikke let. Der blev sat ruser, oversigtsgarn og fælder ved Røsnæs Havn og Ulstrup Havn. Derudover blev der trukket vod i "Hovet" på indersiden af Gisseløre og natsnorklet ved Kongensøre Skov i Isefjorden.

På trods af blæsten var det en god workshop, og der blev fanget i alt 23 arter:

trepigget hundestejle, alm. tangnål, alm. ulk, havkarusse, havørred, hestemakrel, hornfisk, langtornet ulk, lerkutling, sandkutling, savgylte, sild, skrubbe, sortkutling, stor næbsnog, stor tangnål, tangsnarre, tangspræl, toplettet kutling, torsk, tunge, ål og ålekvabbe.

Stor næbsnog. Nerophis ophidion. Foto Marcus Krag

Stor næbsnog. Nerophis ophidion. Foto Marcus Krag

De store næbsnoge er sande mestre i camouflage og falder fuldstændig i et med det ålegræs, de lever i. De blev indsamlet ud for Kongensøre skov i Isefjorden, som var det nærmeste sted med klart vand. Den mest effektive metode til at registrere mange arter var natsnorkling (15 arter), mens oversigtsgarn (8) og vod (7) også var effektive i kortlægningen.Her ses mængden af registrede arter per redskab/metode

Her ses mængden af registrede arter per redskab/metode