22. oktober 2009

Misfarvede fladfisk

 Under lystfiskeri har en af Fiskeatlassets ansatte, Marcus Krag, fanget en højst speciel skrubbe fra stenmolen ved Helsingør Nordhavn. Det drejer sig om et spættet eksemplar, der er hvid på store dele af øjesiden. Foruden at være delvis albino er skrubben venstrevendt. Det betyder, at skrubbens højre øje under forvandlingen til det bundlevende stadium er vandret over på venstre side. Det omvendte er det normale hos medlemmer af rødspættefamilien, Pleuronectidae, men hos skrubben er ca. 1/3 af individerne venstrevendte.

Den specielle skrubbe fra Helsingør. Foto Henrik Carl

Misfarvede fladfisk er beskrevet i litteraturen adskillige gange, men det er sjældent, at de landes under lystfiskeri. Farvemutationerne kan falde meget forskelligt ud, og der kendes kridhvide, kulsorte, røde, lyserøde og gule fladfisk. I 2007 blev der fanget en orange skrubbe ved Stevns, og tidligere i sommer fik Zoologisk Museum indleveret en lyserød tunge. De mange forskellige farvemuligheder skyldes, at fiskenes farver er sammensat af flere forskellige pigmenter. Hvis et eller flere af disse pigmenter mangler eller er kraftigere end normalt opstår der iøjnefaldende variationer.

En flot orange skrubbe fra Stevns. Foto Henrik Carl

Den lyserøde tunge. Normalt er tunger brunlige. Foto Henrik Carl