3. november 2009

Endnu en genfangst af stør

Fisker Udo Napierski fra Sønderborg gjorde lørdag d. 31. oktober en opsigtsvækkende fangst på 18-19 meter vand SØ for Langelands spids. Der var tale om en vestatlantisk stør, Acipenser oxyrinchus, på 114 cm og 5,75 kg. Fisken, der bar mærket M100, blev udsat af tyske forskere fra Leibniz Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries ved Rügen d. 22. april 2009. I juni 2009 blev den med en vægt på 3,75 kg fanget af en fisker ud for Bagenkop Havn, som genudsatte den. Også Udo havde held til at genudsætte den fredede og temmelig hurtigt voksende fisk i god behold. Han modtager nu et diplom fra det tyske institut som tak for hjælpen.

Stører er flere gange de sidste år fanget i de indre danske farvande, og det er anden gang i år, at en udsat stør er fanget mere end én gang. Størerne, der træffes i vore farvande, er en kombination af undslupne/udsatte individer fra havedamme og dambrug og vestatlantiske stører, som tyske og polske myndigheder prøver at reintroducere til Østersøen, hvor de tidligere har eksisteret. Fiskeatlasset hører gerne om alle fangster.

Støren fra Langeland, der kort tid efter fangsten blev genudsat. Foto: Udo Napierski.
Støren fra Langeland, der kort tid efter fangsten blev genudsat. Foto: Udo Napierski.