21. januar 2010

Danmarks har mistet en fiskeart

Danmark er blevet en fiskeart fattigere. Det drejer sig om den toplettede dobbeltsuger (Diplecogaster bimaculata), som man har troet var kendt fra to eksemplarer fra danske farvande. I forbindelse med fangsten skrev C.V. Otterstrøm skrev i Flora og Fauna (1938), at: "Den interessante lille Fisk med den mærkelige dobbelte sugeskive har saaledes nu Borgerret i vor Fauna". Fangsten af de to fisk, hvor af den ene findes på Zoologisk Museum, skete omkring marts 1937 160 sømil NNV for Blåvand. Arten er ikke senere taget i vore farvande.

Det forholder sig imidlertid sådan, at fangststedet ligger langt inde på norsk territorium - så arten har aldrig været fanget i dansk farvand. Det har ellers fremgået af mange danske fiskebøger gennem tiderne. Fejlen blev opdaget i forbindelse med at Zoologisk Museums samling bliver registreret i atlasdatabasen.


Foto af den 43 mm lange toplettede dobbeltsuger fra Zoologisk Museum. Den konserverede fisk er bleg i modsætning til friske eksemplarer, der er røde med en mørkere plet på hver side. Foto Henrik Carl.

Den dobbelte sugeskive, der har givet fisken sit navn. Foto Henrik Carl.