2. marts 2010

Sjælden fangst i Limfjorden

I september 2004 blev der i Limfjorden vest for Mors fanget en lange, Molva molva. Fisken blev fanget i trawl i forbindelse med DTU Aquas videnskabelige undersøgelser. Den har siden fangsten ligget i en fryser, så først nu er den blevet artsbestemt og registreret. Langen, der er nært beslægtet med torskefisk som knude, brosme og havkvabber, er en ganske sjælden fangst i Limfjorden. I Atlasdatabasen findes der kun oplysninger om to tidligere fangster fra Limfjorden: en fra 1. marts 1871 og en fra 28. juli 1884. Dens udbredelse herhjemme er normalt Nordsøen og de dybere dele af Skagerrak og Kattegat.

Den lille lange fra Limfjorden. Foto Henrik Carl.