8. april 2010

Prikfisk og laksesild ved Skagen

I påsken fandt lektor Inge Enghoff fra Statens Naturhistoriske Museum et eksemplar af den særdeles sjældne Krøyers prikfisk, Notoscopelus kroeyeri på stranden ved Gl. Skagen. Inge, der til daglig arbejder med fiskeknogler fra arkæologiske udgravninger, fandt også en laksesild Maurolicus muelleri samme sted, og fire laksesild ved Kandestederne, så enten har der været helt særlige forhold på spil, eller også har Inge bare et bedre øje til fisk end de fleste. Også Torsten Møller Olesen fra Miljøcenter Aalborg fandt en laksesild ved Gl. Skagen i påsken, så måske har der været mange i området i påsken.

Krøyers prikfisk var hidtil kun kendt fra to fund fra danske farvande: den første blev fundet i maven på en torsk, som var fanget på krog nær Skagen i april 1856; den anden blev fanget d. 14. maj 1963, 17 sømil nord for Skagen. I februar 2005 fik Zoologisk Museum desuden indleveret fem eksemplarer fra Mogens Jeppesen på kutteren "North Sea", der havde fanget dem under rejefiskeri i Skagerrak - dog i norsk farvand.

Krøyers prikfisk bliver op til 17 cm, og den lever normalt i de frie vandmasser på dybt vand ned til 1000 m om dagen, men om natten kommer den helt op til overfladen. Den er almindelig ved Grønland og i store dele af Nordatlanten. Navnet prikfisk hentyder til de mange, gyldne lysorganer, som fiskene har på bugen og siderne. Deres mønster er artsspecifikt, og det lys de udsender bruges bl.a. til at udviske fiskens silhuet mod baggrunden, når den ses nedenfra. Derved er den sværere at se for rovfisk. Lysorganerne bruges også til at holde sammen på stimen.

Laksesilden har også lysorganer. Den bliver op til 8 cm lang og er sølvskinnende. Den er lidt mindre sjælden i danske farvande end prikfisk, men kendes stadig fra under 10 fangster og fund. Den findes skyllet op på stranden, men er også fundet i torske- og sildemaver. Den seneste vi kender til, blev fundet af Rasmus Pape d. 15. april 2008 ved Tisvilde. Den lever normalt på 300-400 meters dybde, men foretager døgnvandringer ligesom prikfiskene. Den er almindelig ved Norge og er udbredt i store dele af Atlanten og Stillehavet.
Fiskeatlasset hører naturligvis meget gerne om andre fund at fisk langs vore strande. Husk det nu - alle arter er interessante for os. De behøver ikke være så sjældne som prikfisk og laksesild.

 

Foto: Krøyers prikfisk, Notoscopelus kroeyeri, fra stranden ved Gl. Skagen. Foto Henrik Carl.

Foto: Laksesild, Maurolicus muelleri, fra stranden ved Gl. Skagen. Foto Henrik Carl.