13. april 2010

Første "ægte" stør i Danmark siden 1988

Den 5. april fangede fiskerne Erik Tørnæs og Niels Offer Kobberholm fra Esbjerg en lille, mærket stør på 53 cm i farvandet ud for Blåvandshuk på 8 meters dybde. De to fiskere vidste, at stører er fredede, så efter at have taget et par billeder med telefonen og aflæst nummeret på mærket (07/0619), fik fisken sin frihed igen.

Tilbage på land blev Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg kontaktet, og herfra gik beskeden videre til Fiskeatlasset, der straks kontaktede de tyske og franske institutioner, der med udsætninger forsøger at redde størerne fra udryddelse. De kunne fortælle, at der var tale om en "almindelig stør" (Acipenser sturio), der var udsat i et tilløb til Elben d. 16. maj 2009. På udsætningstidspunktet målte fisken kun 29 cm og vejede 104 g, så den er vokset godt siden udsætningen.

Den almindelige stør er trods navnet en ganske sjælden fangst. Den sidste, der kendes fra Danmark, blev fanget i Skagerrak i 1988. Den målte 170 cm.

Der er de sidste par år fange en del stør især i Østersøen, men der har været tale om vestatlantisk stør (Acipenser oxyrinchus), som sættes ud i tilløb til Østersøen, eller "havedamsstørerne" sterlet (A. ruthenus), sibirisk stør (A. baerii) og diamantstør (A. gueldenstaedtii), som stammer fra havedamme eller dambrug.

Alle oplysninger om fangster af stører modtages med glæde. Fanger du en stør må du meget gerne tage et foto, gerne også af mærket, hvis den har et sådant.

Størfangster har altid været lidt af et tilløbsstykke. Fra Ekstrabladet d. 10. feb. 1955

Her ses den lille stør, som blev fanget 5. april.  Foto: Erik Tørnæs og Niels Offer Kobberholm.