20. maj 2010

Danmarks natur 2010

I anledning af biodiversitetsåret, som samtidig er det år, hvor tilbagegangen i biodiversiteten skulle være stoppet, har Det Grønne Kontaktudvalg (sammenslutningen af grønne organisationer i Danmark) gjort status for situationen i Danmark. Rapporten gør status over vores viden om skove, havmiljø, pattedyr, fugle, fisk, padder, krybdyr, insekter, planter, svampe og laver. Den er redigeret af dr.scient. Hans Meltofte. Afsnittet om fiskene er skrevet af Henrik Carl og Peter Rask Møller og er lavet bl.a. på baggrund af det materiale, som er indsamlet i forbindelse med Fiskeatlassene.

Rapportens hovedkonklusion er, at der stort set ikke er gjort noget for at leve op til 2010-målsætningen. Man har ganske enkelt ikke taget det alvorligt nok og fortsat den gode linje fra 1980'erne og 1990'erne, hvor man forbedrede levevilkårene for vores flora og fauna. Rapporten kan downloades her (pdf-fil på 6 mb).

Det er også planen, at der kommer en debat med Karen Ellemann i programmet Deadline torsdag d. 20. maj kl. 22.30.