Coronavirus Information på dansk / Information in English

Ny stør-art fanget i Danmark – Københavns Universitet

Fiskeatlas > Nyheder > Ny stør-art

11. juni 2010

Ny stør-art fanget i Danmark

Den 15. maj 2010 fangede en fisker en stør på ca. 125 cm i sine skrubbegarn ved Hejlsminde. Støren blev hjemtaget, inden det gik op for fangeren, at der kunne være tale om en fredet art. Den frosne stør, der var blevet renset og parteret, blev senere afhentet af en medarbejder fra Fiskeatlasset. På Zoologisk Museum blev fisken undersøgt, og det viste sig at være en stjernehus, Acipenser stellatus. Artsbestemmelsen er senere bekræftet af de tyske stør-eksperter, der er involveret i genudsætningen af stører i Europa. Fangsten er opsigtsvækkende, for stjernehusen er aldrig tidligere fanget i danske farvande.

Stjernehusen findes normalt i området omkring Sortehavet og Det Kaspiske Hav, hvor den er en truet art. Den kan blive mere end to meter lang og komme til at veje 80 kg. I de sidste par år har man kunnet købe den i danske havedamscentre (under det tyske navn "Sternhauser"), men støren fra Hejlsminde stammer sandsynligvis ikke fra en havedam, men snarere fra et østeuropæisk opdræt.
Med den seneste fangst kender man nu til seks forskellige størarter fra naturen i Danmark: diamantstør, europæisk stør, sibirisk stør, sterlet, stjernehus og vestatlantisk stør. Kun to af arterne er dog oprindelige: den europæiske stør, Acipenser sturio, og den vestatlantiske stør, Acipenser oxyrinchus.
De forskellige størarter kan være meget svære at kende fra hinanden, så fiskeatlasset opfordrer alle til at genudsætte samtlige stører, selvom kun den europæiske og den vestatlantiske stør er fredet. Det er en god ide at tage billeder (gerne fra alle vinkler) og aflæse eventuelle mærker. Man bør i alle tilfælde kontakte Fiskeatlasset og fortælle om fangsten. Sker det, at en stør dør under fangsten, er Zoologisk Museum meget interesseret i at få fisken til sikker artsbestemmelse.

Stjernehusen fra Hjelsminde. Foto Henrik Carl

Stjernehusen fra Hjelsminde. Foto Henrik Carl