4. august 2010

Mullerne kommer

Den stribede mulle (Mullus surmuletus) er for alvor ved at indtage de danske kyster. Sidst i juli og først i august er den set adskillige gange på lavt vand ved både Sjælland og Djursland. Under natsnorkling ved Røsnæs og Sjællands Odde indsamlede Peter Rask Møller 3 stk. og så yderligere ca. 10 stk. på 2-6 meters dybde. I samme periode har snorklere og dykkere set adskillige muller på lavt vand langs Djurslands kyster og ved Helsingør (nyt fra Øresund).

Muller kendes let på de flotte farver og de karakteristiske bevægelige skægtråde under hagen. Langt de fleste muller fra Danmark er stribet mulle, mens arten rød mulle (Mullus barbatus) er registreret ganske få gange. Man kan se levende eksemplarer af stribet mulle i Øresundsakvariet i Helsingør.
I Atlasdatabasen har vi pt. 186 registreringer af stribet mulle fra 1897 til 2010. Kun 37 af registreringerne er fra før år 2000, så noget tyder på, at de varmtvandselskende fisk bliver mere almindelige. De fleste er fra Kattegat og fanget på mere end 20 m vand, så kystnære observationer er sjældne og meget velkomne. Den stribede mulle er en lille fisk, der sjældent bliver mere end 25 cm (max. 40 cm) lang. Det er en kommerciel fiskeart, der især i Sydeuropa opnår høje priser. Man kan læse mere om fiskernes fangster af muller i WWF's rapport om sjældne havfisk (se link).

De stribede muller fra Røsnæs. Foto Peter Rask Møller