2. september 2010

Ansjoser i Øresund

I forbindelse med kurset "Marin Faunistik", som afholdes af Marinbiologisk Laboratorium, Københavns Universitet, blev der ligesom sidste år fisket i to dage (d. 23-24. august) i Øresund. Marcus Krag og Peter Rask Møller fra Fiskeatlasset stod for undervisningen, og der blev lagt vægt på de forskellige fiskeredskabers evne til at fange forskellige fiskearter. Der blev fanget i alt 36 arter, hvoraf 8 var nye i forhold til sidste års kursus. Det drejer sig om: aborre, alm. ulk, ansjos, hårhvarre, lubbe, makrel, panserulk og stribet fløjfisk. Den mest effektive metode til registrering af fiskearter var igen natsnorkling, men også bundtrawlet gav mange arter i år.

Hårhvarren (Zeugopterus punctatus) er en sjælden fangst, da den lever på hård bund, hvor det er vanskeligt at fiske. Desuden er den utroligt godt camoufleret, og derfor ses den sjældent af dykkere. Den er heller ikke så glad for brakt vand, og Øresund ser ud til at være det sydligste, den findes i Østdanmark. Det eksemplar, vi fangede, gik i et trawl lige nord for Ven på 31 meters dybde.

Ansjoserne (Engraulis encrasicolus) var også en uventet fangst. Under et træk med vod fra land i Kronborgbugten fik vi ca. 10 små, sølvglinsende fyre i nettet. De ligner umiddelbart småsild, men deres sjove overbid afslører let deres sande identitet. Ansjoserne er blevet mere almindelige de senere år - sandsynligvis som følge af varmere vand, men de har dog været kendt i vore farvande siden 1844. Øresundsakvariet har fanget dem i Kronborgbugten de sidste 2-3 år.

Foto: Hårhvarre på 5 cm fra 31 meters dybde ved Ven 23. august 2010. Foto: Henrik Carl.


Foto: Vodtræk i Kronborgbugten d. 24. august 2010.


Foto: Ansjoser på 5-6 cm fra 1-2 meters dybde i Kronborgbugten. Foto: Henrik Carl.

Figur. Antal fiskearter registreret vha. forskellige metoder i Øresund d. 23-24/8-2010.