8. september 2010

Tunfeber i Danmark

Efter at landet i de seneste uger har været ramt af en mindre tun-feber, er der nu endelig fanget og dokumenteret en tun-art i danske farvande. I går d. 7/9-2010, fangede fisker Poul Tvilling Jensen 8 eksemplarer af arten rygstribet pelamide, Sarda sarda, i bundgarn ved Skagen. Fiskene vejede 1-2 kg, men arten kan veje op til 6 kg. Fiskene blev solgt på auktionen i Skagen, men takket være Thomas Hansen fra Arne Jørgensen & Søn A/S lykkedes det at sikre et eksemplar til Danmarks nationale samling af naturhistoriske objekter - nemlig Statens Naturhistoriske Museum - nærmere bestemt Zoologisk Museum ved Københavns Universitet.

I fiskeatlassets database er der pt. 29 registreringer af rygstribet pelamide fra danske farvande. Den seneste er fra 1995, hvor et eksemplar blev fanget i Kattegat. De øvrige fangster er gjort mellem år 1900 og 1965, så det er ikke en fiskeart, der fanges ret ofte i vore farvande. Den er udbredt i store dele af Atlanterhavet og yngler i Middelhavet og ved Marokko.

I den seneste tid har fiskere og biologer set store mængder af springende hornfisk i det nordlige Øresund, og det har vakt minder og håb om, at det er store atlantiske tun, Thunnus thynnus, der er tilbage i Øresund (se link). Desværre er der endnu ikke fundet dokumentation i form af fotos, video eller fangster. Det tætteste vi kommer er fangsten af en mindre tun-art - formentligt en bugstribet bonit (Katsuwonus pelamis) - for en månedstid siden nord for Ven. Desværre blev denne fangst ikke sikkert artsbestemt, før den blev spist - et tilbagevendende problem med de små tun-arter i Danmark.

Foto: Thomas Hansen, Arne Jørgensen & Søn A/S, Strandby.

www.arnejørgensen.dk