27. oktober 2010

Malle og sandart fra havet

I forbindelse med Atlasprojektet, har det vist sig, at egentlige ferskvandsarter fanges hyppigere end forventet i havet omkring Danmark. Det gælder naturligvis primært arter som aborre, gedde, skalle og rimte, der er kendte brakvandsarter, men også mere overraskende arter som rudskalle, suder og karusse. I den seneste tid er der indløbet rapporter om to af vore store rovfisk - europæisk malle og sandart. Begge er kontroversielle arter, hvis nuværende udbredelse i ferskvand er resultat af såvel lovlige som ulovlige udsætninger. Omvendt viser historiske og kvartærzoologiske fund, at de tidligere havde en naturlig udbredelse i vores ferske vande. Fangsterne fra havet omkring Danmark, forklarer hvordan de via havet naturligt kan spredes til nye ferske vande.

Malle fra Lolland
Den 10. oktober fangede fisker Hans Martin Rasmussen, Langø i bundgarn en europæisk malle på den sydlollandske kyst vest for Kramnitse. Den målte 75 cm og blev fanget på 2½ meter vand ca. 80 meter fra land. Fisken var levende og blev afleveret til Fjord & Bælt i Kerteminde, hvor den desværre døde. Fiskeatlasset har (foruden de uddøde maller fra Sorø-søerne) kendskab til fem fangster af "vilde" maller i Danmark, og vi er naturligvis meget interesserede i at høre om andre mallefangster. Mallen er nem at kende på de seks skægtråde, den har om munden samt den sammentrykte, marmorerede krop. Den bliver i øvrigt op til 5 meter lang og kan veje op til 300 kg.

 

Mallen fra Lolland. Foto: Hans Martin Rasmussen.

Sandarter fra Ærø og Karrebæksminde.
Den 20. oktober fangede fisker Anders Clausen en lille sandart på ca. 25 cm i bundgarn ved kysten syd for Marstal. Det er langt fra første gang Anders har fanget sandarter i området - faktisk fanger han ca. 5-10 stk. om året - på op til er par kg. Der er ingen sandartvande på Ærø, og de nærmeste bestande med adgang til havet ligger mange kilometer væk, så det er lidt af et mysterium, hvor sandarterne kommer fra. Da der samtidig fra tid til anden fanges sandarter i Køge Bugt er det nærliggende at tro, at sandarterne i vore havområder stammer fra de store brakvandsbestande i de indre dele af Østersøen. En sandart, som blev fanget af en erhvervsfisker ved Karrebæksminde lidt tidligere på måneden, stammer givetvist fra bestanden i den nedre del af Susåen, men denne bestand er ikke så stor, at den kan forklare de øvrige fangster.

Sandarten fra Ærø. Foto: Peter Rask Møller.