7. januar 2011

Kæmpehaj strandet ved Ålbæk

Det er ikke kun i Rødehavet, at man kan møde store hajer. Den 28. december 2010 blev der fundet en død grønlandshaj (Somniosus microcephalus) på stranden ved Ålbæk, der ligger mellem Frederikshavn og Skagen. Hajen, der målte 280 cm og vejede 140 kg blev indsamlet af Naturstyrelsen, der via Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg gav Fiskeatlasset besked om fundet. Det blev besluttet at gemme hajen for eftertiden, så Fiskeatlasset fik hurtigt arrangeret en tur til Nordjylland.

Grønlandshajen ligger nu hel i formalin, og når den er færdigkonserveret, skal den opbevares i sprit. Det vil være muligt at se hajen d. 12.-27. februar, når den i forbindelse med skolernes vinterferie bliver udstillet på Zoologisk Museum. Herefter bliver den overflyttet til museets videnskabelige samling.

Grønlandshajer er sjældne gæster i vore farvande, og der findes i Fiskeatlassets database kun oplysninger om ca. 20 tidligere fund/fangster - alle fra Skagerrak og Kattegat.
Grønlandshajen er næst efter brugden den største haj, der træffes i vore farvande, og den er potentielt farlig for mennesker, da den med sine op til 6-8 meter og mere end 1.000 kg kan tage ganske stort bytte. Selv hajer på størrelse med den danske kan æde hele sæler. Grønlandshajen er ingen kostforagter, og man har ofte fundet dykkende søfugle, store ådsler, marsvin og skibsaffald i maven på hajerne. Grønlandshajer lever dog normalt på så dybt vand (oftest 200-600 m), at de ikke kommer i nærheden af badegæster, og de er kun talrige i de arktiske dele af Nordatlanten, hvor det ikke er normalt at bade, så man behøver ikke være bekymret.

Grønlandshajen fra Ålbæk. Foto: Henrik Carl.