7. februar 2011

Monstertorsk fra Øresund

I august 2010 fangede fisker Thomas Christensen en ca. 30 cm lang, højst besynderlig fisk i Øresund mellem Skovshoved og Middelgrunden. Hverken han eller de andre fiskere, han snakkede med, havde før set en fisk med det udseende. Efter at have haft fisken liggende i fryseren i 6 måneder besluttede han derfor at tage den med på Zoologisk Museum for at få den undersøgt.

På Zoologisk Museum kunne forskerne straks oplyse, at der var tale om en torsk med et stærkt forkortet snudeparti og finneråd i finnerne. Sådanne misdannede torsk kaldes "mopshoveder" eller "rundhoveder" og undertiden også "torskekonger" ud fra en gammel overtro om at disse abnorme individer ledede torskestimerne. Det er uvist, hvad deformiteten skyldes, men det er et fænomen, der har været kendt længe - også fra andre arter end torsk, fx polartorsk.

I Norge fik "monstertorskene" sidste år en del omtale i pressen, da de blev fanget i bl.a. Storfjord i Troms. Tilsyneladende kendte man ikke til misdannelsen fra området i forvejen, for man var bange for, at fiskene var undsluppet fra et nærliggende havbrug, og en særlig enhed for miljøkriminalitet blev sat til at undersøge sagen. Der er så vidt vides ikke fundet en årsag til de mange deforme torsk i den norske fjord, men at de også optræder i Øresund og i øvrigt har været kendt i mange år, synes at frikende de norske dambrug.

Monstertorsken fra Øresund. Foto Marcus Krag.

Monstertorsken fra Øresund. Foto Marcus Krag.