2. maj 2011

Den sortmundede kutling truer rejefiskeriet

Den invasive sortmundede kutlings fødebiologi er nu undersøgt i Danmark. Biologistuderende ved Københavns Universitet, Farivar Azour, har for nyligt forsvaret sin Bacheloropgave som netop omhandlede dette emne.

I forbindelse med Fiskeatlassets besøg hos fiskere i det sydøstlige Danmark blev der i efteråret 2010 indsamlet 474 sortmundede kutlinger, primært fra Guldborgsund og Knudshoved Odde. Fiskenes maveindhold er nu blevet analyseret og artsbestemt på Zoologisk Museum/Statens Naturhistoriske Museum. Resultaterne af undersøgelsen viste, at fisken udnytter en bred vifte af fødeemner, hvilket er en af de egenskaber, der ofte kendetegner invasive arter. Forskellige snegle var de mest talrige fødeemner, heriblandt den ligeledes invasive ungefødende dyndsnegl Potamopyrgus antipodarum fra New Zealand. Hjertemusling og almindelig blåmusling var stærkt repræsenteret hos mellemstore og store fisk. Vægtmæssigt var Roskildereje Palaemon adspersus og tangreje Palaemon elegans dominerende fødeemner blandt mellemstore og store fisk, mens sneglene betød mest for de små. I tidligere undersøgelser i den østlige Østersø, var muslinger de dominerende fødeemner, så resultaterne fra Danmark, hvor især snegle og rejer bliver fortæret, er nye og bestemt alarmerende for det kystnære danske rejefiskeri.

Download Bachelorrapporten her (pdf).

Sidste nyt:

Fiskeatlasset har i løbet af de sidste uger været i kontakt med flere erhvervsfiskere fra Guldborgsund. Fangsten af sortmundede kutlinger fortsætter med at stige, og en enkelt fisker rapporterer om daglige fangster på helt op til 1000 kg sortmundede kutlinger. Ikke overraskende har fiskerne bemærket en massiv nedgang i rejebestanden, og det giver frygt for et egentligt kollaps i rejefiskeriet. Fiskeatlasset følger udviklingen tæt og vil derfor gerne kontaktes af personer, der observerer sortmundede kutlinger.


Maveindholdet fra 474 sortmundede kutlinger er blevet undersøgt. Foto: Henrik Carl.

Bifangst under rejefiskeri i Guldborgsund april 2011. De sortmundede kutlinger udgør nu hovedparten af fiskene, og de er en trussel mod rejebestanden og -fiskeriet. Foto: Marcus Krag.