1. september 2011

Ny mallefangst

Fiskeatlasset har netop været i Midtjylland for at lave fiskeundersøgelser i en sø, hvor der i sommer blev fanget en europæisk malle på ca. 16 kg. Formålet var at undersøge, hvorvidt der var en bestand - evt. en ynglebestand - eller om mallen var en enlig svale. Der var nemlig i de 37 år lodsejeren havde fisket i søen ikke tidligere fanget maller. Der blev fisket med bl.a. ruser og agnhuse efter de mindre maller, men der blev kun fanget gedder, aborrer og skaller. Som supplement til netredskaberne blev der desuden fisket med stang, og det gav bonus. Efter kun 3 timers fiskeri med en flådfisket skalle huggede en malle på 11,3 kg og 127 cm. Mallen blev efter lodsejerens ønske flyttet til Aqua Ferskvandsakvarium i Silkeborg, hvor den nu kan ses.

Også 16-kilos mallen var blevet flyttet til Aqua, hvor den desværre døde efter ca. en måned. Den indgår nu i Zoologisk Museums videnskabelige samling, og den vil i det næste stykke tid kunne ses udstillet i forhallen på museet.

De midtjyske maller, hvoraf der er fanget en stribe gennem de seneste årtier, stammer formentlig alle fra udsætninger foretaget af en tysker, der slog sig ned i området i 1970'erne. Mallerne har ynglet i nogle af de søer, hvor de blev sat ud, men det er sparsomt med oplysninger om konkrete fangster. Fiskeatlasset vil gerne have henvendelser fra personer, der måtte have oplysninger om mallefangster- og udsætninger.

Foto: Mallen på 11,3 kg og 127 cm. Foto: Henrik Carl.

Foto: Mallen på 11,3 kg og 127 cm. Foto: Henrik Carl.