26. september 2011

"Ny" krabbeart fundet i forbindelse med Atlas-projektet

Normalt er det kun fisk fiskerne afleverer til Fiskeatlas-projektet, men indimellem kommer der dog også specielle skaldyr med ind. Således indeholdt en fiskeprøve fra marts sidste år også 2 små (kropsstørrelse: 20x31 med mer) "mærkeligt" udseende krabber.

Prøven blev indsamlet helt tilbage i marts 2010 af hummertrawleren S281 "Frank Maiken" af Skagen, men krabberne er først nu med sikkerhed blevet artsbestemt af krabbeeksperterne Ole Tendal og Jørgen Olesen hos Statens Naturhistoriske Museum. De har også skrevet om arten i tidsskriftet Flora og Fauna 117(2): 43-45. Arten har ikke noget dansk navn, men hedder på latin Goneplax rhomboides - som dansk navn er foreslået "rhombekrabbe".

Det er første gang arten er fundet i dansk farvand, men den er dog inden for de seneste år også fundet i både norsk (et eksemplar i Oslofjorden) og svensk farvand (2 eksemplarer ved den svenske Skagerrakkyst). Artens centrale udbredelsesområde er Middelhavet og de tilgrænsende dele af Nordøst-Atlanterhavet. Krabbearten fanges nu regelmæssigt i den sydlige Nordsø ved Holland. Artens udbredelse mod nord gennem de senere år skyldes antagelig den stigende havtemperatur.

"Rhombekrabben" findes på samme vanddybder og bundforhold som jomfruhummeren, og det må derfor formodes, at den fremover vil dukke op i fangsterne fra de mange hummerfiskere i Skagerrak. Atlasprojektet vil opfordre fiskerne til at rapportere herom og helst ilandbringe eksemplarer af krabben.

Fotos: Martin MacNaughton, SNM