31. oktober 2011

Ualmindelig havrude

Den 13. oktober fangede fisker Bjarne Hedegaard en usædvanlig fisk lidt vest for Hanstholm. Fisken, en almindelig havrude, Spondyliosoma cantharus, blev fragtet til Nordsø Akvariet i Nr. Vorupør, hvor den er kommet i godt selskab sammen med akvariets to andre eksemplarer af samme art. Havruderne (familien Sparidae), er en af de grupper af "sydlige" fisk, som Fiskeatlasset havde forventet at høre meget om, men det har desværre ikke været tilfældet.

Den mest almindelige art i danske farvande er guldbrasenen (Sparus aurata), men også den er en relativt sjælden fangst. Mest almindelig er den i Nordsøen. Den almindelige havrude blev første gang registreret i danske farvande i 1958 (Naturamas samling) og er i alt registreret knap 20 gange - indtil nu senest i 1998. Det er glædeligt at se, at den stadig træffes.

Atlasset hører meget gerne om andre fangster (nye som gamle) af havruder i vore farvande.

 

Almindelig havrude (Spondyliosoma cantharus) fra havet ved Hanstholm. Foto: Marcus Krag.

Guldbrasen (Sparus aurata) fra Nordsø Akvariet. Foto: Marcus Krag.