6. januar 2012

Snorkling som redskab

Naturforvaltnings-studerende Kaspar Wendelin har i sommer gennemført et interessant bachelorprojekt i samarbejde med Fiskeatlasset. Vi har i flere år brugt snorkling som en vigtig metode til registrering af de kystnære arters udbredelse, og i langt de fleste tilfælde har metoden været andre redskaber overlegen, når det gælder om at registrere artsrigdom.

"Med Kaspars Bachelor-projekt (pdf) har vi fået dokumenteret, at metoden kan standardiseres på en fornuftig måde, og at den rummer store perspektiver for den fremtidige naturovervågning i de indre danske farvande", udtaler Peter Rask Møller, som sammen med Martin Raida og Henrik Carl har været vejledere på projektet. Undersøgelserne foregik på 6 lokaliteter langs Sjællands nordkyst fra Snekkersten til Asnæs ved Kalundborg. Ved at snorkle 240 m (ca. 20 minutter) både nat og dag blev 31 arter registreret, og det blev vist, at natsnorkling "opfanger" ca. 10 % flere arter end dagsnorkling.

Natsnorkling er en effektiv metode til registrering af artsrigdom. Foto: Henrik Carl.

Det blev også vist, at snorkling er en langt mere effektiv metode end de traditionelle biologiske oversigtsgarn. Ved snorkling blev der typisk registreret ca. 9 arter pr. gang mod ca. 2 med garn. Den mest almindelige art var skrubben.

Skrubben var den mest almindelige art i undersøgelsen. Foto: Peter Rask Møller.

Torsk blev kun observeret på det lave vand om natten. Foto: Peter Rask Møller.

 

Hent bachelorprojektet her (pdf).