22. februar 2012

Ferskvandsatlasset udkommer 1. marts

Efter godt 6 års arbejde med kortlægningen af de danske ferskvandsfisk er den længe ventede bog færdig. Bogen, der ligesom projektet har titlen "Atlas over danske ferskvandsfisk", er det mest omfattende værk om danske ferskvandsfisk, der nogensinde er udgivet. Bag bogen står forskere fra Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet og DTU Aqua, Silkeborg, med støtte fra Aage V. Jensens Fonde.

Bogen er i stort format, og rummer på sine 700 sider udførlige beskrivelser af alle oprindelige danske arter samt de arter, der gennem tiden er indført til Danmark. For hver art er der grundige afsnit om systematik, kendetegn, udbredelse, biologi, forvaltning, fiskeri m.m.

Bogen indeholder desuden generelle afsnit om fisk, fiskenes levesteder, deres artsrigdom på forskellige levesteder og i forskellige dele af landet. Herudover findes et afsnit om fiskenes indvandring efter istiden og et afsnit om sygdomme hos ferskvandsfisk.

Atlas over danske ferskvandsfisk er rigt illustreret med fotos af fiskene, særlige kendetegn, deres levesteder og meget mere.

Atlas over danske ferskvandsfisk udgives af Statens Naturhistoriske Museum og udkommer 1. marts 2012. Den vejledende udsalgspris er 399 kr. Bogen kan købes hos boghandlere i hele landet samt naturligvis i butikken på Zoologisk Museum.

Redaktionen vil gerne benytte lejligheden til at takke alle, der har bidraget til projektet. Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet i forbindelse med "Atlas over danske saltvandsfisk".