10. august 2012

Lyseblå aborre

Fiskeatlasset har fået indberettet en opsigtsvækkende fangst. Det drejer sig om en lyseblå aborre, der blev fanget af Lene Olsen på Tissø på en wobler d. 4. august 2012. Kun en enkelt gang tidligere er der indberettet lyseblå aborrer til Fiskeatlasset (fra en mindre sjællandsk skovsø sidst i 1990’erne), og det er første gang, at der er medfulgt et foto.

Den lyseblå aborre er ikke blevet undersøgt nærmere, så pigmentsammensætningen kunne granskes, men den højst specielle farve skyldes efter al sandsynlighed en form for delvis albinisme, hvor et eller flere af fiskene farvepigmenter mangler. I dette tilfælde er det formentlig de gule og røde pigmenter, der mangler. Fænomenet kendes fra bl.a. de blå rimter, der kan købes i mange havecentre, men individer med mutationen har naturligvis kraftigt forhøjet risiko for at blive ædt, hvilket gør dem meget sjældne i naturlige bestande.

Fanger du fisk med usædvanlige farver, hører Fiskeatlasset meget gerne om det. Du bedes om muligt medsende billeder, og er fisken gemt, vil vi gerne have den til de videnskabelige samlinger, så den kan bevares for eftertiden.

Foto: Den lyseblå aborre fra Tissø. Foto: Jesper Andersen, Slagelse.