24. oktober 2012

Atlantisk tun i Nordsøen

Tidligere var store tunfisk en årlig efterårs-begivenhed i de danske farvande, men nu går der desværre år imellem, at der bliver fanget store atlantisk tun her. Fundet af en 30 cm stor, kranieknogle den 16. oktober i den nordlige del af Nordsøen viser dog, at der stadig er kæmpe-tun i nærheden af Danmark.

I forbindelse med udvikling af et mere skånsomt og energibesparende trawlredskab var besætningen på skibet L 757 Aaltje Postma og to marinbiologer fra konsulentfirmaet AquaMind på forsøgsfiskeri ud for Bergen.

Fiskeriet gik godt, og der blev fanget fornuftigt af både mørksej og kulmule. Pludselig kom en stor fiskeknogle ind på rensebåndet, og Johan Nielsen fra AquaMind kunne alene ud fra størrelsen se, at det var en meget usædvanlig knogle. Knoglen blev lagt i sprit og sendt til Statens Naturhistoriske Museum, hvor lektor Peter Rask Møller kunne identificere knoglen som værende en gællelågsknogle fra en atlantisk tun, Thunnus thynnus.

”Knoglen er ca. 30 cm og passer perfekt til skelettet af en atlantisk tun på 270 cm, som vi har i museets omfattende fiskesamling – det svarer til en vægt på ca. 300 kg” fortæller Peter Rask Møller. Knoglen er rimeligt frisk og lugter stadig af fisk, så forskerne antager, at fisken ikke har været død ret længe. ”Det er således ikke usandsynligt, at den har svømmet gennem dansk farvand tidligere i år” – siger Johan Nielsen.

Udover tunfisken blev der også indsamlet flere sjældne rokkearter, som nu kan bruges til forskning – bl.a. i forbindelse med projektet ”Atlas over danske saltvandsfisk” – www.fiskeatlas.dk.

Tidligere var der et stort fiskeri efter Atlantisk tun i nordøstatlanten, bl.a. fra Bergen, Skagen, Sj. Odde og i Øresund. Danmarksrekorden for lystfiskerfanget tun er således på 372 kg. Datidens tunfiskeri forsvandt i takt med at moderne fiskeredskaber decimerede bestanden.

Del af gællelåg fra en Atlantisk tun

Den fundne gælleknogle ses sammen med skelettet af en tun på 270 cm på Statens Naturhistoriske Museum. Foto: Henrik Carl.

Trawlet med tunknoglen trækkes ind. Foto: Johan Wedel Nielsen

Yderligere info:

Johan Wedel Nielsen: Konsulent for AquaMind, Marinbiolog og person, som fandt tunknoglen: Jn@aquamind.dk, tlf: 22374390

Peter Rask Møller: Fiskeekspert på Statens Naturhistoriske Museum. PDRMoller@snm.ku.dk, tlf: 20116643

Tamme Bolt: Skipper på Aaltje Postma, tammebolt@gmail.com, tlf: 40174335

De 2 fotos må bruges vederlagsfrit i forbindelse med omtale af fundet.