24. september 2012

Interessante fisk

Fiskere fra bl.a. Skagen har leveret mange interessante fiskearter til Atlasprojektet i den senere tid. Her kan nævnes arter som laksesild, slimål, tværstribet knurhane, plettet fløjfisk, spidshalet langebarn, stribet mulle, plovjernsrokke og engelsk sortfisk. Disse arter er ukendte for de fleste og er til dels sjældne i danske farvande. Dog har det vist sig, at laksesild er en relativ hyppig bifangst i rejefiskeriet i Skagerrak, og at den i perioder også fanges i betydelig mængde i industrifiskeriet.  Også slimål, der er ådselsæder, er hyppigt forekommende på det lidt dybere vand i Skagerrak, hvor den ofte ses på døde eller halvdøde fisk, som fiskerne får med op i deres redskaber.

Den positive deltagelse fra fiskernes side over hele landet er vigtig for den igangværende kortlægning af fiskearter i danske farvande og indsamlingen af fisk og oplysninger fra fiskere vil blive fortsat igennem hele projektperioden.  

Også fra andre dele af farvande er der dukket spændende ting op. Bl.a. blev der 15. august 2012 fanget en helleflynder på 48 cm lidt nord for Storebæltsbroen.

Foto af Henrik CarlEngelsk sortfisk. Foto: Henrik Carl

Foto af Carsten Krog

Plovjernsrokke. Foto: Carsten Krog