17. december 2013

Ny dansk fiskeart fanget

Danmark er endnu engang blevet en fiskeart rigere. I modsætning til de fleste af de senere års nye fund er der tale om en hjemmehørende art. Det drejer sig om den kortfinnede fløjfisk, Callionymus reticulatus. Eksemplaret, der måler 10,8 cm, blev fanget SV for Esbjerg allerede i juni 2012, men først nu har Fiskeatlasset fået den tilsendt og har kunnet lave en sikker artsbestemmelse. Sammen med det indsendte eksemplar var endnu et eksemplar fanget ved Vestkysten lidt længere mod nord. Det tyder på, at arten kan have en egentlig udbredelse i den danske del af Nordsøen, men blot har været overset. Der indsamles nemlig meget få småfisk under fiskeri i Nordsøen, og da de ikke har nogen økonomisk værdi, landes de sjældent.

Den kortfinnede fløjfisk er udbredt langs kysterne fra Nordafrika til det sydlige Norge. Den bliver op til ca. 11 cm og lever af små bunddyr. Der er stor forskel på udseendet af hanner og hunner, og da arten minder meget om de to andre danske arter af fløjfisk (stribet fløjfisk og plettet fløjfisk) er det let at forveksle arterne. Fiskeatlasset opfordrer derfor alle, der fanger fløjfisk til at gemme fiskene eller indsende skarpe nærbilleder, hvor man kan se rygfinnen udstrakt.

Callionymus reticulatus