22. august 2013

Fin diversitet i Øresund

Under Københavns Universitets kursus ”Marin Faunistik” blev der traditionen tro lavet ”Fiskeatlas” de to første dage, dvs. mandag og tirsdag i uge 34. Sammen med 16 biologistuderende registrerede Marcus Krag og Peter Rask Møller hele 46 arter i det nordlige Øresund. Det er fire arter mere end den stående rekord fra 2011. Den mest givende metode til artsregistrering var som altid natsnorkling. Her fandt vi hele 30 arter, hvilket er 5 mere end den gamle rekord som blev sat ved Skovshoved Havn i 2010 under optagelser til en TV udsendelse. De ”nye” arter, som vi ikke har set tidligere (siden 2009) var stenbider, rød knurhane, kulmule og buskhoved. De tre førstnævnte blev fanget med et lille trawl på 10-20 meters dybde. Buskhovedet blev fundet godt fordøjet i svælget på en 2 kilos torsk, som blev fanget på stang på 35 meters dybde.

Fangsterne i trawl var domineret af ising, fjæsing, torsk og rødspætte. Langs kysten i Kronborgbugten var toplettet kutling, sandkutling og kysttobis de talrigeste, men også torsk, ørred og sej var meget almindelige. Sejene som nu måler ca. 30 cm er lidt af et mysterium. Hvorfor er der mange sej netop i disse år i de indre farvande? Sjovt nok ser det ud til at også sejens nære slægtning lubben (også kaldet lyssej) er på vej frem. I hvert fald er der mange små eksemplarer på ca. 10 cm i ålegræsset og i blæretangen. De er meget spraglede med blålige pletter og striber, som i første omgang ikke ligner de voksne, mere ensfarvede lubber. De små kan bestemmes på bl.a. underbiddet og den buede sidelinje. Små hestemakreller var der også en del af. De er bittesmå og gemmer sig gerne i brandmændenes tentakler, hvor de er i sikkerhed for større fisk.

Hestemakrel godt gemt i brandmand

Lille hestemakrel leger ”find Nemo” i en brandmand. Foto: Peter Rask Møller

Lubbe

Små lubber har nogle fantastiske farver. Foto: Peter Rask Møller

 

 

Kontakt Peter Rask Møller på 20116643 vedrørende spørgsmål til denne nyhed.