13. marts 2019

Ny hajart fundet i Danmark

PRESSEMEDDELELSE: Fiskeatlasset har netop udsendt denne nyhed:

Ny stor haj registeret i Nordsøen

En fisker fra Thyborøn har fanget det første dokumenterede eksemplar af en seksgællet haj i danske farvande. Fangsten skete et stykke ude i Nordsøen, og hajen, der blev vurderet til at være mellem 120 og 150 kg, blev genudsat efter at være blevet fotograferet. Selvom det umiddelbart lyder som en stor haj, er der dog kun tale om en unge. Den seksgællede haj er nemlig en af verdens største kødædende hajer, og den kan blive helt op til 5-6 meter og ca. 1.000 kg.

”Gennem tiden har den seksgællede haj flere gange været omtalt som kendt fra danske farvande, men først med den nye fangst er der dokumentation for, at arten rent faktisk er fanget i dansk territorialfarvand”, fortæller Henrik Carl, der er daglig leder af det såkaldte Fiskeatlas-projekt på Statens Naturhistoriske Museum. ”Jeg blev naturligvis begejstret, da billederne af hajen dukkede op i min mailboks, og da det efter lidt tid også lykkedes at få bekræftet, at fangsten virkelig var gjort i dansk farvand, blev jeg ellevild”, fortæller Henrik Carl, der har arbejdet med kortlægningen af de danske fisks udbredelse siden 2006. 

En glubsk rovfisk.

”Selvom den seksgællede haj er en meget stor rovfisk, og de voksne hajer lever af store byttedyr som tun, sæler og delfiner, regnes arten normalt ikke som farlig for mennesker”, fortæller Henrik Carl. ”Jeg har kun kunnet finde oplysninger om et enkelt uprovokeret angreb på et menneske (en dykker), men når der ikke er flere tilfælde, hænger det nok mest sammen med, at seksgællede hajer primært findes på dybt vand langt fra land” tilføjer han. ”Seksgællede hajer har nogle drabelige, savtakkede tænder, der kan bide en sæl midt over, så jeg ville være meget betænkelig ved at svømme rundt sammen med sådan én”, slutter Henrik Carl.

14 danske hajarter

”Mange mennesker ved slet ikke, at der findes hajer i danske farvande, men med den seksgællede haj findes der nu dokumenterede oplysninger om fangster af 14 forskellige hajarter herhjemme” tilføjer, Peter Rask Møller, der er lektor på Statens Naturhistoriske Museum og ansvarlig for Fiskeatlasset. ”De fleste af arterne er dog ret sjældne, og da mange hajer er truede af overfiskeri, er de blevet endnu sjældnere de seneste årtier”, siger Peter Rask Møller. Den seksgællede haj regnes som ”Næsten truet” i den internationale rødliste fra IUCN, og Peter Rask Møller glæder sig derfor over, at hajen fra Nordsøen blev genudsat. ”Den seksgællede haj er en af de få nulevende arter af en meget gammel gruppe at hajer, som har huseret i verdenshavene i over 200 millioner år, og den omtales ofte som ”et levende fossil”. Vi har allerede et par ældre eksemplarer i fiskesamlingen på museet, som bruges til formidling og forskning”, slutter Peter Rask Møller.