2. oktober 2009

Sortmundet kutling fanget ved Guldborgsund

Den sortmundede kutling spreder sig

Den sortmundede kutling (Neogobius melanostomus), som tidligere er fanget et par gange ved Bornholm, ser som forventet ud til at sprede sig i de danske farvande. I slutningen af september er to eksemplarer fanget af en fritidsfisker i Bredningen i den sydlige del af Guldborgsund. Der er tale om forholdsvis små fisk på 14-15 cm, der ved første øjekast godt kunne minde om store sortkutlinger. Heldigvis tog fiskeren billeder af fangsten og kom fiskene i fryseren, så de kunne artsbestemmes ordentligt. De to kutlinger vil komme til at indgå i Zoologisk Museums videnskabelige samling. De nye fangster giver al mulig grund til at tro, at arten har spredt sig til flere steder i vore indre farvande. Fiskeatlasset opfordrer derfor til, at der holdes ekstra meget øje med arten, og at mulige eksemplarer fotograferes og evt. fryses ned, så de kan blive sikkert artsbestemt.

Den sortmundede kutling fra Guldborgsund

Den sortmundede kutling fra Guldborgsund