8. februar 2024

Udbud af konsulentopgave, læbefisk

Læbefisk, redningsplanken for de danske kystfiskere (EHFAF-projekt).

Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet søger en fiskerikonsulent til et 3-årigt projekt om kommerciel udnyttelse af læbefisk.

Dokumenttype: Konsulentbistand til projekt om opstart af bæredygtigt fiskeri efter læbefisk til eksport til Norge.

Opgavebeskrivelse: Konsulentens opgave (op til 1.000 timer a max 1.200 kr.) er at:

  • Arrangere studietur til Natanel Sjo fra firmaet Norsk Rensefisk i Bergen for at lave vidensoverførsel fra norske fiskere til danske fiskere. 100 timer a max 1.200 kr.
  • Indsamle ”catch per unit of effort” data fra fiskere i Snoghøj, Gilleleje og Skagen samt kvalitetssikre data ombord på fartøjerne. 300 timer a max 1.200 kr.
  • Hjælpe med at lave regelværk i samarbejde med FVST for at gøre det muligt at udstede TRACES (TRade Control and Expert System) certifikater til læbefisk. 250 timer a max 1.200 kr.
  • Hjælpe med at lave de første prøvetransporter fra Danmark til Norge. 250 timer a max 1.200 kr.
  • Hjælpe med formidling, herunder lave rapport over eget arbejde. 100 timer a max 1.200 kr.

Deadline: 28-02-2024 kl.12.00.

Udbudstype: Udbud under tærskelværdierne.

Opgavetype: Tjenesteydelser.

Ordregiver: Københavns Universitet.

Udvælgelseskriterier: Erfaring med gennemførsel af EHFF-projekter (25 %), erfaring med praktisk fiskeri (helst tejnefiskeri) (25 %). Erfaring med afklaring af regler/problemer i forbindelse med eksport af levende fiskeprodukter (30 %). Erfaring med formidling (20 %).

Projektperiode: 1/3-2024-1/11-2026.

Adresse: Københavns Universitet, Statens Naturhistoriske Museum, Universitetsparken 15, DK-2100 Kbh. Ø.

CPV kode: 85312300-2 -Vejledning og rådgivning.

Udbudsform: Offentligt/åbent udbud.

SMV venligt: Ja.

Kontaktperson: Henrik Carl.

Kontakt: E-mail: hcarl@snm.ku.dk, Telefon: +45 28751124

Emner