6. marts 2024

Velux Fonden støtter Fiskeatlasset

Fiskeatlasset starter 2024 med den glædelige nyhed, at Velux Fonden har besluttet at finansiere udgifterne til færdiggørelse af bogværket Atlas over danske saltvandsfisk. Det betyder, at vi nu kan gå i gang med layoutet.

Indsamlingen af data blev påbegyndt i sommeren 2009, og selve skriveprocessen blev påbegyndt i januar 2014. Manuskriptet fylder ca. 2.000 A4-sider, og det færdige værk bliver i to store bind i samme format som det kendes fra Atlas over danske ferskvandsfisk. Værket, som forventes på gaden om ca. et år, kommer til at rumme en grundig beskrivelse af systematik, kendetegn, udbredelse, forvaltning osv. for de 210 fiskearter, der kendes fra de danske havområder.

Emner